YDELSER

Ydelser hos Tale-rummet

Samtaler ved bekymring om dit barns sproglige udvikling

Er du i tvivl om eller ved du allerede, at dit barns sprog er forsinket og har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan dit barns udvikling kan understøttes bedst muligt, kan en samtale med mig give god mening.

Rådgivning og vejledning

Når jeg har fået viden om dit barn og dets sproglige udfordringer, kan jeg i samråd med dig rådgive og vejlede i forhold til, hvordan du kan hjælpe dit barn bedst muligt på vej med at udvikle sproget.

Du kan få viden om sproglig udvikling generelt og gode tips og hjælpemidler til brug i processen.

Sprogundersøgelse

Jeg undersøger og vurderer dit barns sprog ved at lege og snakke med det, og ved at anvende standardiserede testmaterialer. Testene kan være nødvendige og vigtige i forhold til at give et mere tydeligt billede af forsinkelsernes omfang og ikke mindst tydeliggøre hvilke sproglige områder, der især har brug for støtte og opmærksomhed. Læs mere om testningen her.

Sprogtræning / Undervisning

Jeg tilbyder sprogtræning tilpasset dit barns behov ugentligt eller efter aftale. I træningen leger vi med lyde, ord, sætninger og begreber på en måde, så barnet hygger sig og har det sjovt. På trods af den legende tilgang er den individuelle træning meget koncentreret og effektfuld. 

Sprogtræning / Undervisning i grupper

Sprogtræning i grupper tilbydes hvor dette kan give mening i forhold til de enkelte børns behov.

Er der f.eks. 2 – 3 børn med nogenlunde samme art af sproglige udfordringer, kan det være en ekstra udviklende dimension at øve sprog og talelyde i en lidt større social ramme. Dette tilbydes også ugentligt eller efter aftale. 

Sparring ved hjemmetræning

Hvis sprogtræningen primært varetages af omsorgspersoner til barnet, tilbyder jeg rådgivning og sparring med jævne mellemrum undervejs i forløbet.

N

Indledningsmøde 50 min:

500 kr.

N

Testning og undersøgelse af sproglig funktion: Ved undersøgelse og testning af sprogforståelsen, samt det ekspressive og impressive ordforråd :

550 kr. pr. anvendt time

N

Skriftlig udtalelse:

500 kr.

N

Sproglydstest : Indgår i enten formødet eller i undervisningen og koster ikke ekstra.

N

Undervisning:

50 min. 700 kr
30 min. 550 kr

N

Statusmøder 40 min.:

500 kroner

N

Sprogtræning i grupper for 1 ½ time pr. barn:

450 kr.

Mulighed for hjemmeundervisning.

HAR DU SPØRGSMÅL?