TALE-RUMMET

Ved at kontakte en logopæd / talepædagog kan du få hjælp til
at støtte dit barns sproglige udvikling på den bedst mulige måde.

Sprog kommer ikke af sig selv

Et barns sproglige udvikling vil derfor altid være afhængig af den kontekst, som det indgår i.  Børn er dog også forskellige og der kan være naturlige forsinkelser i sprogudviklingen hos nogle børn. Disse indhentes almindeligvis, når barnet oplever nødvendigheden af kunne følge med og behovet for at lære mere.

Det er bare ikke altid, at forsinkelser indhentes naturligt, hvorfor det altid er vigtigt at være opmærksom på udviklingen af sproget. Det er vigtigt at være parat til at bistå barnet, inden det begynder at sakke for meget bagud i forhold til jævnaldrende kammerater.

Risikoen er nemlig, at barnet begynder at mistrives, fordi det sprogligt hægtes af i sociale sammenhænge.

Tegn på mistrivsel

Tegn på mistrivsel på grund af forsinket sprog kan f.eks. være at barnet står lidt af, når der tales, læses eller gives beskeder i forskellige sammenhænge. Barnet hører ikke rigtig efter og det kan af og til virke ligeglad med, hvad der foregår omkring det. Måske leger det mest med børn, der er yngre end det selv.

Det kan også reagere med vrede, tristhed eller ved at søge opmærksomhed på uhensigtsmæssige måder.

Ved at kontakte en logopæd / talepædagog kan du få hjælp til at støtte dit barns sproglige udvikling på den bedst mulige måde.

Som privat talepædagog/logopæd har jeg mulighed for at yde den ekstra indsats, den dybdegående gode sparring og rådgivning og /eller netop den sprogtræning som dit barn har brug for.

HAR DU SPØRGSMÅL?