FORLØB

Forløb ved henvendelse

Det første møde fungerer som en forsamtale mellem omsorgspersoner, barn og logopæd.

I løbet af denne samtale finder vi ud af, om vi skal gå videre med dyberegående undersøgelser og rådgivning og evt. undervisning. Et anamneseskema udfyldes ved denne samtale, da informationer om barnets tidlige år og omstændigheder ved fødsel og generelle sproglige udvikling kan være vigtige brikker til at forstå den sproglige forsinkelse eller vanskelighed.

Ved behovet eller ønsket om udredning af de sproglige vanskeligheder aftales det, hvilke slags undersøgelser der er nødvendige.

Ved hjælp af testmaterialer undersøger jeg barnets ekspressive og impressive sprog.

En kvalitativ vurdering indgår i testsituationerne i form af snakke og ved leg.

Jeg udarbejder, hvis det ønskes, en skriftlig rapport over resultater og vurderinger. Samt udarbejder et forslag til en evt. handleplan.

Opfølgningsmøde, hvor resultaterne vendes og handleplan drøftes.

Igangsætning af handlingsplan.

Undervisning:

Hvis undervisning hos mig er en del af handlingsplanen drøftes indhold, form og hyppighed ved opfølgningsmødet.

Jeg tager højde for modenhed, koncentrationsspændvidde og andre individuelle faktorer ved tilrettelæggelse af aftalte undervisningsforløb. Skriftlig eller mundtlig  kommunikation mellem omsorgspersoner og logopæd indgår efter aftale i undervisningsprocessen.

Statusmøder med omsorgspersoner.

Rådgivning og vejledning.

”Et barn er udviklingsmæssigt afhængigt af voksne, og det har brug for at kunne omgås sine omgivelser så hensigtsmæssigt som muligt. Når sproget opfattes som et hjælpemiddel til at begå sig i omgivelserne er drivkraften bag sprogtilegnelsen åbenlys.

Barnet er således afhængig af de voksne i dets omgivelser, når det gælder adgangen til at lære sprog. Det er det sprog, de voksne i barnets omgivelser besidder, der er tilgængeligt for barnet og som det kan lære i det omfang de voksne giver barnet adgang til interaktion med sine omgivelser. Sproget er givet i barnets omgivelser. Ordenes betydninger er bestemt, ligeledes reglerne for ordenes kombinationer. Barnet opfinder eller udvikler ikke sproget, men må snarere tilegne sig sproget fra sine omgivelser. ”

Lev Vygotskij

HAR DU SPØRGSMÅL?