VERBAL DYSPRAKSI KØGE

Verbal dyspraksi er en neurologisk betinget taleforstyrrelse, der påvirker den mundmotoriske funktion og nedsætter evnen til at processere talelyde.

For børn med verbal dyspraksi er det særligt svært at lære at udtale de enkelte lyde og sætte lydene sammen I ord og sætninger.

Ligeledes er processen med automatisering af lydene I sproget særdeles svær, og vil kræve en særlig tilrettelagt og meget struktureret træning, som udvikles af en logopæd og udføres i samarbejde med barnets forældre / netværk.

LYDBYGGEREN

I min praksis underviser jeg børn med verbal dyspraksi og deres forældre efter en valideret metode, der kaldes LYDBYGGEREN.

Træningen bygger på et særligt lydalfabet og med udgangspunkt i dette læres fonemerne metodisk som enkeltlyd, i stavelser, i ord og i sætninger.

Det er altid individuelt, hvordan selve forløbet skal se ud, men som hovedregel indgår følgende elementer I undervisningen:

  • Mundmotoriske øvelser
  • Aspirationsøvelser
  • Øvelser / lege med enkeltlyd
  • Øvelser / lege med lydene på stavelses-,  ord- og sætningsniveau.
  • Øvelser med prosodien  (stemmemelodien) f.eks sang eller rim.

Da en væsentlig del af træningen foregår i hjemmet gennem daglige øvelser, udlånes en lille kuffert med materialer, der medbringes til undervisningen og som udskiftes løbende af undertegnede.

Henvisning til yderligere information om materiale og undervisning ud fra ‘Lydbyggeren’ kan findes på dyspraksiforeningens hjemmeside:

HAR DU SPØRGSMÅL?